• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish
Добре дошли в страницата в интернет и платформата за обучение на проекта Covenant CapaCITY!

Какво е Covenant capaCITY?

„Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност – от планиране през дейности до мониторинг” е три годишен проект, съфинансиран от Програмата “Интелигентна енергия за Европа”. Проектът стартира през юни 2011 г. и ще продължи до май 2014 г. 

Главната цел на проекта е да подпомогне разработването на План за действие за устойчива енергия в Европа – от мотивацията, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката. Това се постига чрез три основни вида дейности:

 1. Програма за лесно усвояване на знанията се предлага на:

  • Органите на местното самоуправление (ръководителите и общинската администрация)

 2. Програма за “обучение на обучаващи” за разширяване на предлаганата помощ, в която са поканени за участие:

  • Сдружения и мрежи на местните власти
  • Енергийни агенции, които работят с общините

 3. Активна подкрепа на избрани малки и големи градове в 15 страни – последователно (стъпка по стъпка) разгръщане на техните общински действия по проблемите на климата и енергията.

Допълнителна информация за проекта...

 

Този проект се съфинансира от Програмата“Интелигентна енергия за Европа”, и подкрепя инициативата Споразумение на кметовете.  

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE