• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Представяме ви Covenant capaCITY

Тригодишния проект,  ”Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност – от планиране през дейности до мониторинг” (Covenant capaCITY), стартира през юни 2011 г. и ще продължи до май 2014 г.

Covenant capaCITY е отговор на предизвикателството, което изисква неотложни действия от всички – развитие на по-устойчиви енергийни общности в цяла Европа. Това се постига чрез предлагане на цялостна европейска програма за изграждане на капацитета на органите на местното самоуправление за подпомагане на всички етапи на реализиране на План за действие за устойчива енергия – от мотивирането, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката. Тя дава на общините необходимите пълномощия и подкрепя волята им да се присъединят към Споразумението на кметовете, което помага за обединяване на ангажираните с тази идея малки и големи градове и техните поддръжници.

Кой може да получи обучение?

Безплатно обучение се предлага за срока на действие на проекта на конкретни лица. При регистриране вашата молба ще бъде одобрена, ако отговаряте на следните изисквания:

 • Органи на местното самоуправление в Европа:

  • Ръководители на местно ниво (кметове, зам.- кметове, членове на Общинския съвет)
  • Общинска администрация (висш, среден и младши административен персонал, работещ по проблемите на енергията, в т. ч. отделите “Транспорт”, “ВиК”, “Градоустройство”, “Комуникации”, и т. н.)

 • Евентуални “обучаващи” – чрез програмата за обучение на обучаващи по Covenant capaCITY:

  • Сдружения и мрежи на местните органи на управление
  • Енергийни агенции, работещи с общините

Програмата за обучение 

Програмата се занимава с разработването на нов План за действие за устойчива енергия (План за действие за устойчива енергия “Първо поколение”) и предлага идеи при преразглеждане на съществуващи Планове за действие за устойчива енергия (План за действие за устойчива енергия от “Второ поколение”). Тя осигурява основни ръководни насоки, предлага идеи, полезни съвети, подсказки и инструменти – относно работата с хората, относно структурите и процесите.

a)  Структурата представлява:

 • 8 взаимосвързани теми (организирани като модули): инвентаризация на емисиите на парниковите газове, разработване на План за действие за устойчива енергия, ангажиране на заинтересованите страни, материално-техническо снабдяване, плюс 4 сектора: сгради, транспорт, отпадъци, воден сектор.

 • По всяка тема има два тематични модула – един за ниво “начинаещи” и друг за по-напредналите общини. Всяка тема е структурирана както следва:

  • Кратко въведение (т. н. “Елементарни знания” – какво, как и важна информация)
  • Основни въпроси
  • Препоръчителни стъпки
  • Процеси (свързани с хората, политиката и финансите)
  • Ръководни насоки (инструментариум на проекта, политически контекст, подсказки и инструменти)

б) Акцент върху участието на множество държави: 

 • Предлаганата програма е практична и многоезична, като използва утвърден подход за усвояване на знания от професионалисти. Първоначално ще бъде предложен обобщен европейски вариант (на английски език) – подходящ за органите на местното самоуправление в цяла Европа.
 • Той ще бъде последван от 12 национални версии на съответния език за решаване на специфични за всяка отделна страна аспекти:

  • България
  • Великобритания
  • Гърция
  • Естония
  • Италия
  • Полша
  • Румъния
  • Словения
  • Финландия
  • Франция
  • Хърватия
  • Швеция

в) Наградна система

 • Тъй като основните целеви групи са професионалисти, които разполагат с ограничено време, програмата бе структурирана в опростени раздели (всеки ще изисква грубо около 10-15 минути за разглеждане и запознаване). 
 • След всеки раздел потребителят може да набере една точка, като по този начин събира точки до края на програмата – завършилите обучението могат да получат сертификат.
 • А може би и награда…

Консорциум с богат опит, съставен от 19 партньори от 15 страни, е готов да ви помогне с тази програма! Присъединете се към нас, учете, споделяйте опит и да се забавляваме заедно!
Проектът Covenant capaCITY е съфинансиран от Програмата “Интелигентна енергия за Европа”. Без тази помощ реализирането на проекта нямаше да бъде възможно.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE