• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Covenant capaCITY tutvustus

See 3-aastane projekt ” Võimas kohalike omavalitsuste leping, mille ülesanne on arendada kohalikku tegevust kliima ja energia vallas- alustades plaanidest lõpetades, teostuse ja järelvalvega.  ” (Covenant capaCITY), , sai alguse 2011. aasta juunis ja kestab 2014. aasta maini.
Covenant capaCITY võtab vastu kiireloomulise väljakutse- arendada rohkem energiasäästlikuid kogukondi(SEC) üle Euroopa. See saavutatakse pakkudes kohalikele omavalitsustele laiaulatuslikku euroopa tootlikusvõime arenduse programmi, et toetada Sääästva Energia Arengukava (SEAP) rakendumise kõiki faase- alustades motivatsioonist, plaanimisest, kasutusele võtmisest ja lõpetades jälgimise ning hindamisega. See volitab ja toetab linnavalitsusi, kes tahavad ühineda Covenant of Mayors´ga- mis aitab ühendada kaasatud linnu  ja nende toetajaid.

Kes võivad saada õpet?

Tasuta õpet pakutakse projektis osalejatele. Registreerimisel leiab teie taotlus heakskiidu, kui te olete järgnevalt kvalifitseeritud:

 • Kohalikd omavalitsused Euroopas:

  • Kohalik otsustaja (linnapead, ase-linnapead, nõunikud, opositsiooni juhid)
  • Omavalitsuste personal  (vanem-, keskastme- ja noor personal, kes tegeleb energiaga, kaasa arvatud osakonnad: transport, vesi, jäätmed, linna planeerimine, kommunikatsioon, Kohalik Agenda 21 jne)

 • Potentsiaalsed koolitajad– läbi capaCITY õppeprogrammi:

  • Kohaliku omavalitsuse assotsiatsioon ja võrgustikud
  • Energia agentuurid, mis töötavad koos linnavalitsustega

Õppeprogramm

Programm tegeleb uue SEAP-i(1. Generatsiooni SEAP) arendamisega ja pakub, praegu eksisteerivaid SEAP’e (2. Generatsiooni SEAP)  üle vaadates, uusi ideid. Programm annab põhilisi nõuandeid, pakub ideid, nippe, vihjeid ja vahendeid- tegutsemaks inimeste, struktuuride ja protsessidega.

a)  Struktuur koosneb:

 • 8 vastastiku seotud teemat (jagatud mooduliteks):  kasvuhoonegaaside loend, SEAP arendus,  osapoolte kaasamine, hanked, pluss 4 sektorit: ehitused, transport, jäätmed, vesi.

 • Ühe teema kohta on kaks temaatilist moodulit – üks alustajatele ja teine edasijõudnud kogukonnale. Iga teema on üles ehitatud järgnevalt:

  • Sissejuhatus (“põhivara” – mis, miks ja tähtis informatsioon)
  • Võtmeküsimused
  • Soovituslikud sammud
  • Protsessid (inimestega tegelemine, poliitika, ja rahandus)
  • Nõuanded (projekti vahendid, poliitika kontekts, nipid ja vahendid)

b)  Mitmele riigile keskendumine:

 • Pakutav programm on praktiline ja mitmekeelne, kasutab häälõppimise meetodit professionaalidele. Algselt pakutakse üldist euroopa versiooni (inglise keeles) kõikidele asjaga seotud kohalikele omavalitsustele üle euroopa.
 • Sellele järgneb 12 riigi versiooni, et näidata riigi spetsiifilisi aspekte nende emakeeles:

  • Bulgaaria
  • Horvaatia
  • Eesti
  • Soome
  • Prantsusmaa
  • Kreeka
  • Itaalia
  • Poola
  • Rumeenia
  • Sloveenia
  • Rootsi
  • Ühendkunigriik (UK)

c)   Auhinna süsteem

 • Kuna peamine sihtgrupp on hõivatud professionaalid, kellel on vähe aega, siis on programm struktureeritud lihtsate sektsioonidena (igaüks võtab keskmiselt 10-15 minutit, et läbi töötada).
 • Peale igat sektsiooni kasutaja võib koguda punkti. Punkte saab koguda läbi programmi- mille tulemusel pakutakse sertifikaati neile, kes on treeningu läbinud.
 • Võib olla ka autasu …

Kogenud konsortsium, mis koosneb 19 partnerist 15 riigist, on valmis aitama teid selle programmiga! Ühine meiega, õpi, jaga ja tunne rõõmu koos meiega!
Covenant capaCITY projekt on kaasasutatud Intelligent Energy Europe (IEE) programmi poolt. Ilma selle toetuseta projekt poleks realiseerunud.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE