• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Kasulikud lingid

EL-i kliima ja energia pakett

Aastal 2008 Euroopa Ühenduse (EC) poolt pakutud pakett on kaugele ulatuv poliitiline strateegia, mis toob kohale Euroopa Liidu (EU) kohustust võidelda kliimamuutustega ja edendada taastuvaid energiaallikaid(Euroopa Komisjon 2008). Pakett ja seadusandlus, mis on omaks võetud aastal 2009, seadis ambitsioonikad sihtmärgid, mida saavutada aastaks 2020: vähendada kasvuhoonegaaside (GHG) tootlikust 20% alla 1990. aasta taseme, tõsta taastuvate energiaallikate(RE) osakaalu 20%-ni ja arendada energia efektiivsust (EE) 20% võrra. 


Intelligent Energy - Europe (IEE) programme

Intelligent Energy - Europe programm on EL vahend nende tingimuste arendamise rahastamiseks ja viimiseks meid palju intelligentsema Euroopani. IIE korraldab:
•    Soodsa turutingimuste loomine
•    Poliitika arengu ja teostuse töötlemine
•    Investeerimiste ettevalmistamine
•    Oskuste ja tootlikkuse kasvatamine
•    Aktsionäride informeerimine ja pühendumise edendamine

IEE Projects Library
Teave projektide kohta, mida toetab Euroopa Liidu „Intelligent Energy- Europe“ programm, on antud selles online-andmebaasis.
Intelligent Energy – Europeon osa Euroopa Liidu  Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammist (CIP).

Covenant of Mayors
Covenant of Mayors on Euroopa liikumisvool, mis hõlmab kohalikke ja regionaalseid ametivõime, kes vabatahtlikult pühenduvad energiajõudluse suurendamisele ja taastuvenergia ressurside kasutamisele nende territooriumil. Covenant´ile allakirjutanud tahavad kohtuda ja ületada Euroopa Liidu 20% -list CO2 alandamist 2020. aastaks..


ManagEnergy
ManagEnergy  on tehniline toetus Euroopa Komisjoni Intelligent Energy - Europe (IEE) programmi algatusele, mille siht on abistada avaliku sektori inimesi ja nende  nõuandjaid energiajõudluse ja taastuvenergia kohta kohalikul ja regionaalsel tasemel. 


Sustainable Energy Europe Campaign
Sustainable Energy Europe Campaign (Euroopa säästva energia kampaania) näitab energiajõudlusele pühendatud tegevusi ja taastuvenergia lahendusi. Me arvame, et on aeg kujundada suurem pilt meie üksikutest jõupingutustest, et inspireerida muutust. Konkreetselt keskendutakse parimatele praktikatele säästva energia tehnoloogias, moodustatakse liite ja inspireeritakse uue energia mõtteid ja tegusid.


CONCERTO
Euroopa Komisjoni CONCERTO on üleeuroopaline algatus, aadresseeritud Euroopa järkusuutlikuma energia vajaduste väljakutsetele. Täna on kokku üle 58 kommuuni 22 projektis, iga üks töötamas, et pakkuda kõrgeimal võimalikul tasemel iseseisvat energiavarustust. CONCERTO on osa teadusuuringute raamprogrammist, mida jälgib DG Energy and Transport of the European Commission.


Eltis
Euroopa peamine portaal linnaliiklusest, Eltis hõlbustab informatsiooni, teadmiste ja kogemuste vahetamist linnaliikluse kohta Euroopas. Sihtgrupiks on  trantspordis töötavad indiviidid ja sellega seotud teadusharud, kaasa arvatud linna ja kohaliku elu arendus, tervise, energia ning keskonna teadused.

 

CIVITAS

CIVITAS Initiative aitab linnadel  saavutada jätkusuutlikum, puhas ja tõhus linnatranspordisüsteem, rakendades ja hinnates  auahnet, integreeritud tehnoloogiat ja poliitikal põhinevaid meetmeid.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE