• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Covenant capacity -hankkeen esittely

Kolmivuotinen hanke,”Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring” (Covenant capaCITY), alkoi kesäkuussa 2011 ja kestää toukokuuhun 2014.

Covenant capaCITY keskittyy kiireellisiin haasteisiin luoda/kehittää lisää kestävien energiamuotojen yhdyskuntia (SEC - sustainable energy communities) Euroopassa. Haasteeseen vastataan tarjoamalla perusteellinen eurooppalainen kehittämisohjelma paikallishallinnolle tukemaan kestävän energiasuunnitelman (SEAP - Sustainable Energy Action Plan) käyttöönottoa ja sen eri vaiheita – motivoimisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta aina seurantaan ja arviointiin saakka. Se rohkaisee ja tukee kuntia lähtemään mukaan Kaupunginjohtajien yleiskokoukseen – auttaen näin tuomaan yhteen asiaan sitoutuneet kunnat ja niiden tukijat.
Kuka voi osallistua koulutukseen?

Maksutonta koulutusta tarjotaan koko hankkeen ajan tietyille toimijoille. Rekisteröityminen hyväksytään, mikäli olet:

 • Paikallishallinnon organisaatiot:

  • paikalliset päätöksentekijät (kunnanjohtajat, apulaiskunnanjohtajat neuvonantajat, oppositiojohtajat)
  • kuntien viranhaltijat (henkilöt, jotka toimivat energia-asioiden kanssa, ml. yksiköt: liikenne, vesi, jäte, kaupunkisuunnittelu, viestintä, Local Agenda 21, jne.) 

 • Potentiaaliset kouluttajat – capaCITY kouluttajaohjelman kautta:

  • paikallishallinnon yhdistyksistä ja verkostoista
  • kuntien kanssa yhteistyössä toimivista energiayhtiöstä

Koulutusohjelma

Koulutusohjelma käsittelee kestävän energiasuunnitelman (SEAP) laatimista ja kehittämistä. Koulutuksessa keskitytään kestävän energiasuunnitelman luomiseen (“1. sukupolven” SEAP) ja antaa ideoita jo olemassa olevan kestävän energiasuunnitelman tarkasteluun (“2. sukupolven” SEAP). Se antaa perusohjeistuksen, ideoita, vinkkejä ja työkaluja – käsitellen ihmisiä, rakenteita ja prosesseja.

a)  Rakenne:

 • Kahdeksan toisiinsa yhteydessä olevaa aihepiiriä (moduulia):  kasvihuonekaasuinventoinnit, kestävän energiasuunnitelman kehittäminen, sidosryhmien osallistuminen, hankinnat sekä 4 sektoria: kiinteistöt, liikenne, jätteet, vesi.

 • Kaksi moduulia aihepiiriä kohti –yksi aloitteleville ja toinen edistyneemmille yhdyskunnille. Kukin aihepiiri rakentuu seuraavasti:

  • Lyhyt johdanto (“perusteet” - mitä, miksi ja muuta tärkeää tietoa)
  • Keskeiset asiat
  • Suositeltavat työvaiheet
  • Prosessit (liittyen ihmisiin, politiikkaan/toimintatapaan ja rahoitukseen)
  • Ohjaus (projektityökalut, toimintatavat, vinkit ja työkalut)

b)  Monikansallinen fokus:

 • Ohjelma on käytännönläheinen ja monikielinen, ja se soveltuu ammattilaisille. Vaihtoehtona on myös yleiseurooppalainen versio (englanniksi), joka sopii paikallishallinnolle eri puolilla Eurooppaa.
 • Yleiseurooppalaista osiota seuraa 12 maakohtaista versiota kullakin kansallisella kielellä.:

  • Bulgaria
  • Kroatia
  • Viro
  • Suomi
  • Ranska
  • Kreikka
  • Italia
  • Puola
  • Romania
  • Slovenia
  • Ruotsi
  • Iso-Britannia

c)   Palkitsemisjärjestelmä

 • Koska pääkohderyhmänä ovat kiireiset ammattilaiset, joilla on vain rajallisesti aikaa käytettävissään, ohjelma on rakennettu yksinkertaisista osioista. (Osioiden läpikäymiseen menee aikaa karkeasti 10-15 minuutti).
 • Kunkin osion jälkeen käyttäjä voi kerätä pisteitä koko ohjelman läpi. Koko koulutuksen läpäistyään, osallistujat saavat sertifikaatin.
 • Ja ehkä myös palkinnon…

Kokenut 19 partnerin konsortio 15 maasta on valmis auttamaan tämän ohjelman avulla! Liity mukaan, opi, jaa ja viihdy kanssamme!
Covenant capaCITY -hanke on Intelligent Energy Europe (IEE) programme.  ohjelman osarahoittama.  Ilman tätä tukea hanke ei olisi toteutunut.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE