• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Hyödyllisiä linkkejä


EU:n ilmasto- ja energiapaketti

Euroopan yhteisön Ilmasto- ja energia paketti on pitkälle tähtäävä strategia, jonka tavoitteena on taistella ilmastonmuutosta vastaan ja edistää uusiutuvan energian käyttöä (Euroopan yhteisö, 2008). Vuonna 2009 hyväksytty paketti ja lainsäädäntö asettivat kunnianhimoiset tavoitteet saavutettaviksi vuoteen 2020 mennessä: kasvuhuonekaasupäästöjen leikkaaminen (GHG) 20 prosenttia alle vuoden 1990 tason, uusituvan energian osuuden lisääminen (RE) 20 prosenttiin, ja energiatehokkuuden parantaminen (EE) 20 prosentilla.


Intelligent Energy - Europe (IEE) ohjelma

Intelligent Energy - Europe ohjelma on EU:n työkalu rahoittaa toimenpiteitä parantaa olosuhteita ja viedä meitä eteenpäin kohti energiaälykästä Eurooppaa. IEE tukee:
•    Suotuisampien markkinaolosuhteiden luomista
•    Menettelytapojen kehittämistä ja toimeenpanoa
•    Investointien perustan valmistelua
•    Kapasiteetin ja taitojen kehittämistä
•    Tiedottamista sidosryhmille ja sitoutumisen kasvattamista

IEE projektikirjasto
Tietoa hankkeista, joita rahoitetaan Euroopan Unionin "Intelligent Energy - Europe" ohjelmasta, on esitellään tässä online tietokannassa.
Intelligent Energy –Europe on osa EU:n Kilpailykyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP).

Kaupunginjohtajien yleiskokous
Kaupunginjohtajien yleiskokous on merkittävä Euroopan laajuinen aloite. Siinä on mukana paikallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti lisäämään energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueillaan. Sitoumuksellaan kaupunginjohtajien yleiskokouksen osallistujat pyrkivät saavuttamaan ja ylittämään Euroopan unionin tavoitteen vähentää hiilidioksiidipäästöjä 20% vuoteen 2020 mennessä.


ManagEnergy
Uusiutuva energia Euroopassa -kampanja esittelee toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin liittyen. Meidän mielestämme on aika muodostaa kokonaisuus muutokseen kannustamisen yksittäisistä ponnistuksista. Konkreettisesti keskitymme levittämään kestävien energiateknologioiden hyviä käytäntöjä, rakentamaan liittoumia ja inspiroimaan uusia ideoita ja toimia energiaan liittyen. 


Sustainable Energy Europe Campaign
Uusiutuva energia Euroopassa -kampanja esittelee toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin liittyen. Meidän mielestämme on aika muodostaa kokonaisuus muutokseen kannustamisen yksittäisistä ponnistuksista. Konkreettisesti keskitymme levittämään kestävien energiateknologioiden hyviä käytäntöjä, rakentamaan liittoumia ja inspiroimaan uusia ideoita ja toimia energiaan liittyen.


CONCERTO
Euroopan komission CONCERTO aloite pyrkii ennaltaehkäisevästi vastaamaan haasteisiin, joita kohdataan luotaessa kestävämpää tulevaisuutta Euroopan energiatarpeita varten. Nykyään yhteensä 58 yhteisöä 22 hankkeessa työskentelee saavuttaakseen suurimman mahdollisen uusiutuvan energian omavaraisuusasteen. CONCERTO on osa tutkimuksen puiteohjelmaa, jota johtaa Euroopan komission DG Energy and Transport.


Eltis
Euroopan urbaanin liikkuvuuden pääportaali, Eltis helpottaa tiedon ja kokemusten vaihtoa urbaanin liikkuvuuden alalla Euroopassa. Se on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät liikennealalla sekä siihen sidoksissa olevilla aloilla, kuten aluekehitys-, terveys-, energia- ja ympäristöala.

 

CIVITAS

CIVITAS -aloite auttaa kaupunkeja saavuttamaan entistä kestävämpiä, puhtaampia ja energiatehokkaampia julkisen liikenteen järjestelmiä toteuttaen ja arvioiden integroituja teknologioita ja menettelytapoihin perustuvia mittareita.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE