• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Παρουσίαση του Covenant capaCITY

Το 3ετούς διάρκειας έργο «Ανάπτυξη των ικανοτήτων των Τοπικών Αρχών για την προώθηση τοπικών δράσεων για το κλίμα και την ενέργεια-από το σχεδιασμό ως τη δράση και την παρακολούθηση» (Covenant capaCITY) ξεκίνησε τον Ιούνιου του 2011 και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2014.
Το Covenant capaCITY ανταποκρίνεται στην επείγουσα πρόκληση να αναπτύξει περισσότερο τις ενεργειακά βιώσιμες κοινότητες (ΕΒΚ) στην Ευρώπη. Αυτό γίνεται με την προσφορά ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα υποστηρίξει όλες τις φάσεις εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ)-από την παρακίνηση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Ενδυναμώνει και υποστηρίζει Δήμους για να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors ), βοηθώντας να έρθουν κοντά πόλεις που έχουν ήδη δεσμευτεί με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και οι υποστηρικτές τους.
Ποιος μπορεί να εκπαιδευτεί;

Δωρεάν εκπαίδευση προσφέρεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε συγκεκριμένους αποδέκτες.  Κατά την εγγραφή η αίτηση σου εγκρίνεται, εφόσον αποτελείς:

 • Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης:

  • Τοπικό φορέα λήψης αποφάσεων (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής της αντιπολίτευσης)
  • Υπάλληλο ή Στέλεχος Δήμου (ανώτερο, μεσαίου επιπέδου ή κατώτερο προσωπικό που ασχολείται με θέματα ενέργειας, μεταφορών, υδάτων, αποβλήτων, αστικού σχεδιασμού, επικοινωνιών, Τοπικής Ατζέντας 21 κ.α.)

 • Εν δυνάμει εκπαιδευτή- μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης του capaCITY

  • Ενώσεις και Δίκτυα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ενεργειακά Κέντρα και Γραφεία που συνεργάζονται με Δήμους

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την εκπόνηση νέων ΣΔΒΕ («1η γενιά» ΣΔΒΕ) και παρέχει ιδέες κατά την επανεξέταση υφιστάμενων ΣΔΒΕ («2η γενιά» ΣΔΒΕ). Προσφέρει βασική καθοδήγηση, παρέχει ιδέες, υποδείξεις, συμβουλές και εργαλεία αναφορικά με πρόσωπα, δομές και διαδικασίες.

α) Η δομή αποτελείται από:

 • 8 συναφή θέματα (ενότητες):  απογραφή αερίων του θερμοκηπίου, εκπόνηση ΣΔΒΕ, συμμετοχή ενδιαφερομένων, προμήθειες και 4 ακόμα τομείς: κτίρια, μεταφορές, απόβλητα και ύδατα.

 • Ανά θέμα υπάρχουν δύο θεματικές ενότητες – η μια για Δήμους που βρίσκονται στο ξεκίνημα και η άλλη για πιο προχωρημένους Δήμους. Κάθε θέμα δομείται ως εξής:

  • Σύντομη εισαγωγή («τα βασικά» - τι, γιατί και σημαντικές πληροφορίες)
  • Βασικά θέματα
  • Προτεινόμενα βήματα
  • Διαδικασίες (που σχετίζονται με πρόσωπα, πολιτικές και οικονομικά ζητήματα)
  • Καθοδήγηση (εργαλεία του έργου, το πλαίσιο πολιτικής, συμβουλές και εργαλεία)

β) Πολυεθνική εστίαση:

 • TΤο προσφερόμενο πρόγραμμα είναι πρακτικό και πολύγλωσσο, χρησιμοποιώντας μια ορθή προσέγγιση εκμάθησης για επαγγελματίες. Αρχικά, θα προσφερθεί μια γενική Ευρωπαϊκή έκδοση (στα Αγγλικά) - που θα αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ευρώπη.
 • Θα ακολουθήσουν 12 εξειδικευμένες εκδόσεις στην εθνική γλώσσα της:

  • Βουλγαρίας
  • Κροατίας
  • Εσθονίας
  • Φιλανδίας
  • Γαλλίας
  • Ελλάδας
  • Ιταλίας
  • Πολωνίας
  • Ρουμανίας
  • Σλοβενίας
  • Σουηδίας
  • Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ)

γ) Σύστημα βράβευσης

 • Καθώς οι βασικές ομάδες-στόχοι αποτελούνται από πολυάσχολους επαγγελματίες, με περιορισμένο χρόνο, το πρόγραμμα δομήθηκε σε απλές ενότητες (για την ανάγνωση κάθε μιας απαιτούνται περίπου 10-15 λεπτά)..
 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά από την ολοκλήρωση κάθε ενότητας οι χρήστες συλλέγουν βαθμούς, λαμβάνοντας ένα πιστοποιητικό με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
 • Και ίσως ένα βραβείο...

Μια έμπειρη κοινοπραξία από 119 εταίρους από 15 χώρες είναι έτοιμη να σε βοηθήσει μέσω αυτού του προγράμματος! Πάρε μέρος, μάθε, μοιράσου και διασκέδασε μαζί μας!
Το έργο Covenant capacity συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη».  WΧωρίς αυτή την υποστήριξη το έργο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE