• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Uvod u Covenant capaCITY

Trogodišnji projekt "Izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava da pojačaju lokalne aktivnosti usmjerene na klimu i energiju – od planiranja do akcije i monitoringa”  (Covenant capaCITY), započeo je u lipnju 2012 i provodi se do svibnja 2014.
Covenant capaCITY takes up the urgent challenge to develop more sustainable energy communities (SEC) across Europe.

Covenant capaCITY posvećen je hitnoj potrebi razvoja većeg broja lokalnih zajednica koje održivo koriste energiju (engl. SEC) u cijeloj Europi. Taj cilj se postiže ponudom sveobuhvatnog europskog programa izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti. Želi ih se naučiti kako provesti sve faze primjene Akcijskog plana održivog energetskog razvoja (engl. SEAP) – od motiviranja, planiranja i primjene sve do monitoringa i evaluacije. Program potiče i podržava gradove u potpisivanju Sporazuma gradonačelnika  Covenant of Mayors –  i pomaže u povezivanju gradova koji žele postići taj cilj i onih koji im u tome nastoje pomoći.

Tko može sudjelovati u treningu?

Besplatan trening nudi se tijekom trajanja projekta određenim kategijama korisnika. Vaša će registracija biti odobrena ako ste:

 • Predstavnici lokalnih vlasti u Europi:

  • Lokalni odlučitelji (gradonačelnici, dogradonačelnici, članovi gradskih vijeća, voditelji opozicije)
  • Gradska uprava (pročelnici upravnih odjela, voditelji odsjeka i ostali djelatnici lokalne uprave koji se bave energijom, uključujući upravne odjele koji se bave  prometom, vodom, otpadom, prostornim planiranjem ,sredstvima za komunikaciju, Lokalnom agendom 21 i sl. )

 • Potencijalni treneri – u programu treninga za projekt CapaCITY:

  • Savezi i mreže lokalnih vlasti
  • Energetske agencije koje rade s gradovima i općinama

Program treninga

Program se bavi izradom novih Akcijskih planova za održivi energetski razvoj (engl. SEAP).

( “SEAP prve generacije”) i daje nove zamisli onima koji mijenjaju postojeće Akcijske planove
( “SEAP druge generacije”). Pruža osnovne smjernice, nudi zamisli, savjete, praktične prijedloge i alate- kako raditi s ljudima, strukturama i procesima.

a)  Struktura programa sastoji se od:

 • 8 povezanih tema (koje obrađuju moduli):  registri emisija stakleničkih plinova, razvoj Akcijskog plana (engl. SEAP),  uključivanje dionika, javna nabava te 4 sektora: zgradarstvo, promet, otpad i voda.

 • Po temi postoje dva tematska modula – jedan za početnu razinu i jedan za naprednije gradove. Svaka tema ima sljedeći oblik:

  • Kratki uvod (“osnove” – što, zašto i važni podaci
  • Osnovni problemi
  • Preporučeni koraci
  • Procesi (rad s ljudima, politika, financiranje )
  • Smjernice  (projektni alati, politički kontekst, savjeti i alati)

b)  Internacionalni fokus:

 • Predloženi program je praktičan i višejezičan, služi se jasnim pristupom učenju za profesionalce. U početku će biti ponuđena opća europska verzija na engleskom jeziku – namijenjena lokalnim vlastima širom Europe..
 •  Zatim će slijediti 12 verzija za pojedinačne države – radi usmjeravanja na specifične aspekte za pojedine zemlje na nacionalnim jezicima za sljedeće države:

  • Bugarska
  • Hrvatska
  • Estonija
  • Finska
  • Francuska
  • Grčka
  • Italija
  • Poljska
  • Rumunjska
  • Slovenija
  • Švedska
  • Velika Britanija

c)   Sustav nagrađivanja

 • Kako su ciljna skupina profesionalci koji imaju mnogo posla a malo vremena , program je podijeljen u jednostavne dijelove  (za svaki treba otprilike 10-15 minuta).
 • Nakon svakog dijela korisnik može dobiti bod, a tijekom programa će sakupljati bodove te na kraju dobiti certifikat ako uspije završiti trening.  
 • Možda i nagradu …

Iskusni konzorcij 19 partnera iz 15 zemalja spreman vam je pomoći u ovom programu! Pridružite nam se, učite, sudjelujte i zabavite se s nama!
Projekt Covenant capaCITY sufinancira se iz  programa Inteligentna energija za Europu  (Intelligent Energy Europe (IEE).  Bez ove pomoći, projekt se ne bi mogao provesti. 

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE