• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Korisne poveznice

Paket EU klima i energija

Paket Klima i Energija koju je predložila Europska zajednica (EZ) 2008. godine, dalekosežna je strategija koja ima za cilj pomoći u izvršavanju preuzetih obveza Europske Unije u borbi s klimatskim promjenama i promoviranju održivog razvoja (Europska Komisija, 2008). Paket i zakoni, koji su usvojeni 2009. godine, postavlja ambiciozne ciljeve koji se moraju ostvariti do 2020. godine: smanjiti emisije stakleničkih plinova 20% ispod razine iz 1990. godine, povećati udio obnovljive energije na 20% i poboljšati učinkovitost energije za 20%.


Program Inteligentna Energija za Europu (IEE)

Program Inteligentna Energija za Europe je instrument EU-a za financiranje akcija za poboljšanje tim uvjeta te omogućiti nam da postanemo pametna Europa glede energije. IEE pomaže pri:
•    Stvaranju povoljnih tržišnih uvjeta
•    Osmišljavanju smjernica te njihovom implementiranju
•    Pripremi temelja za investicije
•    Izgradnji kapaciteta i razvijanju vještina
•    Obavještavanju dionika i poticanju obveza

Knjižnica Projekata IEE
Informacije o projektima koje podržava projekt Europske Unije „Program Inteligentna Energija za Europu“ sadržana je u ovoj internetskoj bazi podataka.
Program Inteligentna Energija za Europu dio je  Programa za konkurentnosti i inovacija (CIP).

Sporazum gradonačelnika
ManagEnergy ja tehnička potpora programu europske Komisije „Program Inteligentne Energije za Europu“ koja ima za cilj pomoću sudionicima iz javnog sektora i njihovim savjetnicima koji rade na učinkovitosti energije i obnovljivoj energiji na lokalnoj i regionalnoj razini.


ManagEnergy
ManagEnergy ja tehnička potpora programu europske Komisije „Program Inteligentne Energije za Europu“ koja ima za cilj pomoću sudionicima iz javnog sektora i njihovim savjetnicima koji rade na učinkovitosti energije i obnovljivoj energiji na lokalnoj i regionalnoj razini.


Kampanja Obnovljive energije Europe
Kampanja Obnovljive energije Europe pokazuje aktivnosti  posvećenje pronalaženju rješenja za učinkovitost energije i obnovljivu energiju. Smatramo da je vrijeme za formiranje zajedničkog projekta od izoliranih pokušaja poticanja promjena. Konkretno, fokus je stavljen na širenje dobre prakse u tehnologiji obnovljive energije, stvaranje saveza te poticanje novih ideja i akcija glede energije.


CONCERTO
Inicijativa Europske zajednice „CONCERTO“ inicijative je na području cijele Europe koja se proaktivno bavi izazovima stvaranja obnovljive budućnosti europskih potreba za energijom. U današnje vrijeme postoji 58 zajednica u 22 projekta, svaki od kojih pokušava stvoriti najvišu moguću razinu samo-opskrbe energijom. CONCERTO je dio programa istraživanja kojeg nadzire Odjel za Energiju i Promet Europske Komisije..


Eltis
Glavni europski portal za urbanu mobilnost, Eltis omogućuje razmjenu informacija, znanja i iskustava u području urbane mobilnosti u Europi. Ciljana je na osobe koje rade u području prometa te u povezanim područjima, uključujući urbani i regionalni razvoj, zdravstvo, znanosti o energiji i okolišu..

 

CIVITAS

Inicijativa CIVITAS pomaže gradovima u ostvarivanju održivog, čistog i energetski učinkovitog urbanog prometnog sustava implementirajući i procjenjujući ambiciozne, integrirane tehnologije i mjera temeljenih na smjernicama.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE