• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish
Witamy na stronie internetowej i platformie szkoleniowej projektu Covenant CapaCITY!

Czym jest Covenant capaCITY?

"Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring" to 3-letni projekt, współfinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy, który rozpoczął się w czerwcu 2011 roku i potrwa do maja 2014. 

Głównym celem projektu jest wspieranie wszystkich etapów tworzenia tzw. planów działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) – od motywacji i planowania, przez wdrażanie, aż po monitoring i ocenę. Projekt jest realizowany poprzez trzy główne działania:

 1. Przystępny, atrakcyjny program szkoleniowy, czyli oferta dla:

  • lokalnych samorządów (zarówno władz, jak i kadry urzędniczej)

 2. Program szkolenia trenerów (‘train-the-trainer’) poszerzający zakres oddziaływania projektu, do którego zaproszeni są przedstawiciele:

  • stowarzyszeń i sieci samorządów lokalnych
  • agencji energetycznych współpracujących z samorządami

 3. Aktywne wsparcie wybranych miast i miejscowości w 15 krajach – 
  stopniowe rozwijanie lokalnych działań na rzecz klimatu i energii.

Więcej o projekcie...

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy, i wspiera inicjatywę Porozumienia Burmistrzów.  

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE