• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

MODUŁ 1: EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Poziom 2: Zaawansowane szkolenie dotyczące przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych
-wytyczne do przeglądu emisji gazów cieplarnianych i uwzględnienia ich w istniejącym planie SEAP w gminie-

Wprowadzenie

“Zrozumieć ludzi i terytorium -  i podnieść poziom ambicji w zakresie redukcji emisji”

 

Główne zagadnienia:
•    W tym zaawansowanym module, poświęconym emisji gazów cieplarnianych, prezentujemy ambitne podejście do identyfikacji źródeł emisji, oraz metody optymalizacji systemu monitorowania w planie działań na rzecz równoważonej energii (SEAP), w tym:
o    Rozszerzenie analiz i uwzględnienie nowych danych, np. poszerzenie zakresów inwentaryzacji o inne gazy cieplarniane
o    Stworzenie systemu dalszej kontroli i weryfikacji
o    Emisje “zakresu trzeciego”
o    Przegląd i zarządzanie zaawansowanych wskaźników w obszarze transportu, w szczególności powiązania emisji CO2 z innymi zanieczyszczeniami, kwestie zdrowotne, bezpieczeństwa, redukcja hałasu, inteligentne sieci.
o    Wyjście poza cele na 2020 rok, strategia niskoemisyjnego rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej.

Poszukujesz wprowadzenia w podstawy i mniej zaawansowanych zagadnień?

Przejdź do modułu nt. inwentaryzacji emisji na poziomie początkującym.

 

 

Rozpocznij klikając tutaj... >>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE