• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

MODUŁ 8: GOSPODARKA WODNA

Poziom 2: Zaawansowane szkolenie nt. gospodarki wodnej
-wytyczne do przeprowadzenia przeglądu zamówień w istniejących planach SEAP-

Wprowadzenie

“Optymalizuj wykorzystanie wody do celów energetycznych w gminie!"


Główne zagadnienia poruszane w tym module:

W części dotyczącej rozwiązań w zakresie technologii wodnych omówione zostały szczegółowe informacje na temat związku pomiędzy zużyciem energii i gospodarką wodną, w tym kwestie istotne dla planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), takie jak:
            

 • Znaczenie właściwej gospodarki wodnej w kontekście efektywności energetycznej
 • Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi
 • Tworzenie powiązań pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami
 • Komunikacja i ewaluacja wyników
 • Sposoby na zdobycie poparcia politycznego dla rozwoju zielonej energetyki i niskoemisyjnej konsumpcji
 • Zastosowanie produktów usług o wysokim potencjale środowiskowym w takich dziedzinach jak motoryzacja przemysł spożywczy, usługi turystyczne

W razie problemów z zaawansowanym poziomem modułu, możesz wrócić do podstawowego etapu w Module 8 Woda Poziom 1 .

 

Rozpocznij... >>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE