• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Moduł 1: Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych

Poziom I: początkujący

Wprowadzenie

 

“Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tego kontrolować”


Główne zagadnienia poruszane w module:

 • Co to jest Bazowa Inwentaryzacja Emisji i dlaczego jest ważna? Czy samorządy lokalne potrzebują rejestru gazów cieplarnianych by podjąć działania na rzecz klimatu i energii? Do czego wykorzystać inwentaryzację? Które emisje należy monitorować i w jaki sposób?
 • Moduł zawiera omówienie powyższych aspektów oraz spostrzeżenia dotyczące rodzaju emisji, wyzwań dla gminy związanych z gromadzeniem danych, wdrażaniem standardów i metod działania.

 

 

Rozpocznij klikając tutaj...

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE