• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Moduł 2: Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Poziom 1: Początkujący
-wytyczne do tworzenia pierwszych planów SEAP w gminie-

Wprowadzenie


“Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie, żaden wiatr nie jest dobry” - Seneka

 

Główne problemy poruszane w tym module:

•    Poprzez rozwój planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), samorząd nakreśla swój plan klimatyczny/energetyczny w szczegółach, wyjaśnia swoje cele i określa jak do nich dotrzeć, kto powinien być zaangażowany i w jakim czasie, jaki jest harmonogram oraz pomysły finansowania działalności.

•    Skomplikowane zadanie będziemy odkrywać z Tobą, jeśli to jest naprawdę warte wysiłku dla opracowania SEAP, które pociągają za sobą dla samorządów odpowiednie zagadnienia, które należy rozważyć i zbadać. Moduł ten zawiera praktyczne wskazówki  zarówno dla politycznych liderów jak i pracowników komunalnych, włączając w to przydatne narzędzia i wskazówki.

rozpocznij...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE