• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Moduł 3: Angażowanie interesariuszy

Poziom I: Początkujący
-wytyczne do tworzenia pierwszych planów SEAP w gminie-

Wprowadzenie

 “Skuteczny plan działań – tylko dzięki ludziom!”Główne zagadnienia:
•    W działaniach na rzecz klimatu i energii niezwykle ważne jest zaangażowanie szerokiego kręgu interesariuszy. Bez udziału ludzi trudno osiągnąć założone cele. Dla ich powodzenia kluczowe jest zrozumienie, jak od „obecności różnych stron” przejść do efektywnego uczestnictwa różnych grup w procesie.
•    Niniejszy moduł prezentuje przegląd najważniejszych zagadnień związanych z procesem angażowania interesariuszy: kto powinien, a kto może być zaangażowany w proces przygotowania, wdrażania i monitorowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz jaka jest jego rola w tym procesie.

Przedstawiciele samorządów lokalnych znajdą w nim analizę różnych opcji, podejść i metod – do samodzielnego rozważenia i oceny – a także inspiracje do wypracowania własnego sposobu angażowania różnorodnych stron w przygotowanie SEAP-u.

 

rozpocznij klikając tutaj...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE