• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Poziom 1

Moduł 3.2: Angażowanie interesariuszy

Kluczowe zagadnienia

Najważniejsze zagadnienia z perspektywy samorządów lokalnych:

 

•    Powołanie zespołu zadaniowego ds. interesariuszy

-    Zespół pomoże zapewnić, że proces planowania jest traktowany poważnie i wbudowany w harmonogramy prac pracowników.
-    Zespół może także na wczesnym etapie pozyskać informację od osób, których dotyczyć będą wyniki procesu (czasem osobna "gruupa wykonawcza " może okazać się konieczna w celu zaangażowania kadry urzędniczej wyższych szczebli).
-    Udział zewnętrznych specjalistów, jak facylitatorzy może okazać się wartościowy, jeśli sprawa okaże się kontrowersyjna, a dyskusja burzliwa. Zaangażowanie facylitatorów/moderatorów w proces planowania (np. w plan angażowania interesariuszy) pomoże lepiej zaplanować proces i zapewnić realne wsparcie i przewodnictwo po poszczególnych jego etapach.

•    Tło i wprowadzenie

-    Powinno zawierać:

 • Tło projektu, w tym kluczowe efekty i zamierzone wyniki
 • Opis wstępnego procesu identyfikacji interesariuszy

•    Harmonogram

-    „Mierz siły na zamiary”. Przeznaczaj więcej czasu na planowanie i angażowanie ludzi, niż w pierwszym odruchu wydaje się potrzebne.
-    Pamiętaj, że pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami potrzeba czasu na dokończenie prac i przejście do następnego etapu.
-    Kluczowe daty i działania – kiedy muszą zapaść ostateczne decyzje, przez kogo podjęte i w jaki sposób odnoszą się do całego procesu.

•    Zasoby

-    Określona wielkość zasobów jest potrzebna, by uruchomić proces angażowania interesariuszy, ale także by dokonywać niezbędnych zmian wynikających z tej współpracy. Jej efekty mogą mieć znaczące konsekwencje dla strategii i zarządzania. Dlatego ważne jest, by mieć na uwadze te zmiany przy szacowaniu zasobów.
-    Oczekiwane zasoby powinny być określone i udokumentowane w planie zaangażowania. Wśród nich znajdą się nie tylko zasoby finansowe, ludzkie (uwzględniające budowanie potencjału i kompetencji), ale także technologiczne (np. otoczenie informatyczne), niezbędne do realizacji procesu.

 • Proces angażowania interesariuszy może rozpocząć się dopiero wtedy, kiedy zapewnione są odpowiednie środki i niezbędne zasoby pozafinansowe.

•    Komunikacja

-    Komunikacja jest ważnym elementem procesu angażowania. Jest kluczowa na początku, by pozyskać zainteresowanie, w trakcie procesu – by uczestnicy mieli pełną świadomość jego przebiegu, a także na końcu – by zapewnić że ludzie wiedzą jakiej zmiany udało im się wspólnie dokonać.
-    Plan komunikacyjny powinien zawierać:

 • Wymagania w zakresie informacji
 • Częstość komunikacji
 • Kanały komunikacyjne

•    Logistyka

-    Proces angażowania interesariuszy wymaga wielu praktycznych ustaleń, szczególnie w zakresie przyjaznych w odbiorze materiałów i odpowiednich miejsc do pracy. Poza aspektami logistycznymi, odpowiednią uwagę powinno się poświęcić wyborowi miejsca, z uwzględnieniem wpływu, jaki może ono wywrzeć na proces i jego efekt końcowy.

 

Collect your points...>>

 przejdź dalej...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE