• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Poziom 1

Moduł 3.3: Angażowanie interesariuszy

Krok po kroku

 

Rekomendowane działania dla samorządów lokalnych – krok po kroku

i.    Przygotowanie – aby realizowane priorytety i uzyskane efekty były S.M.A.R.T. (akronim od ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, dosł. sprytny) powinny być ustalone wcześniej.
ii.    Identyfikacja kluczowych interesariuszy: podejmij decyzję jakie podmioty należy zaangażować w proces.
iii.    Opracowanie planu angażowania kluczowych interesariuszy – kto, kiedy, co ?
iv.    Rozpoczęcie procesu angażowania.
v.    Ewaluacja.
vi.    Podtrzymywanie zaangażowania interesariuszy – informowanie ich o procesie inwentaryzacji.

 

Collect your points...>>

przejdź dalej...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE