• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Poziom1

Moduł 3.5: Anagażowanie interesariuszy

Wskazówki

SZYBKA I ŁATWO DOSTĘPNA POMOC COVENANT CAPACITY

•    Krótka prezentacja wprowadzająca
•    Pomocnicza lista zadań przy identyfikacji interesariuszy 
•    Przykładowy plan angażowania interesariuszy 
•    Przykładowy formularz ewaluacyjny 
•    Przykłady narzędzi 

Wszystkie narzędzia są opisane w prezentacji Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

SZERSZY KONTEKST

EUROPEJSKI:

•    EU citizens – zwiększenie udziału obywateli w procesie decyzyjnym UE

•    EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE (ECAS) – zwiększenie praw społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej. Działanie na rzecz informowania społeczeństwa, tworzenia równowagi między interesem publicznym i lobbingem korporacyjnym.

 

MIĘDZYNARODOWY:

•    AA1000 Stakeholder Engagement Standard – norma określająca rzetelne zaangażowanie interesariuszy zgodnie z Zasadą Wyłączności - AA1000APS

 

Collect your points...>>

 przejdź dalej...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE