• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Poziom 1

Moduł 4.3: Zamówienia publiczne

Krok po kroku

Zalecenia dotyczące kroków:


i.     Opracowanie polityki i strategii GPP
ii.    Utworzenie grupy roboczej GPP
iii.    Identyfikacja sektorów priorytetowych GPP
iv.   Bazowa Inwentaryzacja
v.    Identyfikacja kryteriów GPP
vi.   Zaangażowanie na rynku
vii.  Ustalenie celów dotyczących GPP
viii.  Monitorowanie wydajności
ix.  Tworzenie sieci i współpraca        

 

 

Źródło: Podręcznik Procura

 

 

 

 

 

 Collect your points...>>

 przejdź dalej...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE