• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Moduł 8: Gospodarka wodna

Poziom I: Początkujący
-wytyczne do tworzenia pierwszych planów SEAP w gminie-

Wprowadzenie

 

“Niedobór wody i energii będą towarzyszyć sobie nawzajem i wzajemnie się napędzać” – Europejska Platforma Wodna

 

Główne zagadnienia:

•    Powiązanie wody z energią jest często pomijane. W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest rozpatrywanie kwestii gospodarowania wodą w kontekście zmian klimatu i ich skutków, efektywnego wykorzystania zasobów oraz transformacji w kierunku zrównoważonej energetyki.
•    Kluczowe pytania, na które odpowiada moduł, to m.in:
o    Ile energii wykorzystuje społeczność lokalna do pozyskania, oczyszczenia, dostarczenia czy gromadzenia wody?
o    Czy można wykorzystać wodę do produkcji energii w mieście?
o    Jakie są powiązania kwestii bezpieczeństwa energetycznego z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę?
•    Te zagadnienia, omówione poniżej, pozwolą zrozumieć jakie działania dotyczące wody i energii powinny znaleźć się w planie działań na rzecz zrównoważonej energii. 

 

Rozpocznij klikając tutaj... >>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE