• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish
Välkommen till projektet Covenant CapaCITYs hemsida och träningsplattform!

Vad är Covenant CapaCITY?

"Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring". Det är ett 3-årigt projekt, som medfinansieras av programmet Intelligent Energy Europe. Projektet startade i juni 2011 och löper fram till och med maj 2014.

Det främsta syftet är att främja hållbar energiplanering (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) i Europa - från motivation, planering, genomförande till uppföljning och utvärdering. Projektet gör detta genom att huvudsakligen erbjuda tre olika sorters stöd:

 1. Ett enkelt lärandeprogram erbjuds:

  • för kommuner och lokala myndigheter (lokala politiker och tjänstemän)

 2. Ett ”träna-tränaren-program” för att utöka det stöd som erbjuds. Detta sker genom att bjuda in  representanter från:

  • kommunala förbund och nätverk
  • energikontor som arbetar med kommuner och lokala myndigheter

 3. Projektet stöder aktivt utvalda städer i 15 olika länder – genom att stödja dem att genomföra sina lokala klimat- och energiplaner.

Läs mer om projektet här...

 

Detta projekt delfinansieras av Intelligent Energy Europe, och stöder initiativet Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet).

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE