• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Användbara länkar

EU: s klimat-och energipaket

Det klimat- och energipaket som föreslogs 2008 av Europeiska Gemenskapen (EG) är en långtgående strategi som syftar till att bidra till Europeiska unionens (EU) engagemang för att bekämpa klimatförändring och främja förnybar energi (European Commission, 2008). Paketet och den lagstiftning som antogs 2009, har satt ambitiösa mål som skall nås senast 2020: minska utsläppen av växthusgaser (GHG) utsläpp med 20% jämfört med 1990 års nivåer, öka andelen förnybar energi (RE) med 20% och förbättra energieffektiviteten (EE) med 20%.


Intelligent Energy - Europe (IEE)

Programmet Intelligent Energy Europe är EU: s verktyg för att finansiera åtgärder för  klimat-, energi- och mobilitetsarbete för ett mer energismart Europa. IEE fokuserar på::
•    Skapa gynnsamma marknadsvillkor
•    Policyutveckling och genomförande
•    Skapar förutsättningar för investeringar
•    Stärka kunskap och kompetens
•    Informera intressenter och främja engagemang

IEEs projektbibliotek
Information om samtliga projekt som stöds av EU: s "Intelligent Energy Europe" finns i denna databas.
Intelligent Energy – är en del av EU: s Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

Covenant of Mayors- Borgmästaravtalet
Borgmästaravtalet är Europas största rörelse för lokala och regionala myndigheter, som frivilligt åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor inom deras områden. Genom sitt engagemang ämnar de som signerat avtalet att möta och överträffa EU:s mål om 20% minskning av CO2 fram till 2020.


ManagEnergy
ManagEnergy är ett tekniskt supportinitiativ av Intelligent Energy Europe (IEE) som syftar till att hjälpa aktörer från den offentliga sektorn och deras rådgivare som arbetar med energieffektivitet och förnybar energi på lokal och regional nivå.


Sustainable Energy Europe Campaign
Sustainable Energy Europe Campaign visar upp åtgärder avsedda för energieffektivitet och förnybara energilösningar. Vi tycker det är dags skapa en större bild av våra enskilda ansträngningar som ska inspirera till förändring. Konkret fokus ligger på att sprida goda exempel inom hållbar energiteknik, bygga allianser och inspirera till nya energiidéer och -handlingar.


CONCERTO
EG: s initiativ CONCERTO är ett europainitiativ för att proaktivt ta itu med de utmaningar kopplade till att skapa en mer hållbar framtid för Europas energibehov. Idag finns det totalt 58 kommuner och regioner som arbetar i 22 projekt, för att åstadkomma högsta möjliga självförsörjning av energi. CONCERTO är en del av ramprogrammet för forskning och leds av DG Energy and Transport..


Eltis
Europas största portal för urban mobilitet, ELTIS underlättar utbytet av information, kunskap och erfarenheter inom området urban mobilitet i Europa. Den riktar sig till personer som arbetar inom transport samt inom närliggande ämnen, inklusive lokaltrafik och regional utveckling, hälsa, energi- och miljövetenskap.

 

CIVITAS

CIVITAS-initiativet hjälper städer att uppnå en mer hållbar, renare och energieffektivare transportsystem genom att genomföra och utvärdera en ambitiös och integrerad uppsättning av tekniska och politiska åtgärder.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE