• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Introduktion av Covenant CapaCITY

Det 3-åriga projektet Covenant CapaCITY, ”Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring” (Covenant capaCITY), startade i juni 2011 och löper fram till och med maj 2014.
Covenant CapaCITY tar upp den angelägna utmaningen att utveckla mer hållbart energismarta samhällen i hela Europa. Detta görs genom att erbjuda ett omfattande europeiskt program för kapacitetshöjning av lokala myndigheter för att stödja alla faser av genomförandet av en hållbar klimat- och energiplan - från motivation, planering, genomförande till uppföljning och utvärdering. Det uppmuntrar och stöder kommuner och lokala myndigheter att ansluta sig till Borgmästaravtalet – och bidrar till att sammanföra engagerade städer och deras intressenter.

Vem kan få utbildning och träning?

Gratis utbildning och träning erbjuds under projektettiden till specifika aktörer. När du registrerar dig får du din ansökan godkänd, om du uppfyller följande kriterier:

 • Kommuner och lokala myndigheter i Europa:

  • Lokala beslutsfattare (borgmästare, vice borgmästare, fullmäktigeledamöter och nämndspolitiker)
  • tjänstemän från kommuner och lokala myndigheter (tjänstemän som arbetar med energifrågor inklusive; transporter, vatten, avfall, samhällsplanering, kommunikation, Agenda 21, etc.)

 • Potentiella tränare och utbildare - genom capaCITYs tränarprogram:

  • kommunala föreningar och nätverk
  • energikontor som arbetar med kommuner och lokala myndigheter

Träningsprogrammet

Programmet behandlar utvecklingen av nya klimat- och energiplaner ("första generationen") och ger idéer för att uppdatera befintliga planer ("andra generationen"). Den ger grundläggande vägledning och erbjuder idéer, tips och verktyg om hur man arbetar med människor, strukturer och processer..

a)  strukturen är sammansatt av:

 • Åtta olika länkade teman (hanteras som moduler): inventering av växthusgaser, klimat- och energiplansutveckling, intressenters medverkan, upphandling, plus fyra sektorer: byggnader, transporter, avfall, vatten.

 • För varje tema finns det två tematiska moduler, en för nybörjare och en annan för mer erfarna kommuner/myndigheter. Varje tema är uppbyggt enligt följande:

  • Kort introduktion ("grunderna" - vad, varför och viktig information)
  • Nyckelfrågor
  • Rekommenderade steg
  • Processer (att arbeta med människor, politik och ekonomi)
  • Vägledning (projektverktyg och politiskt sammanhang, tips och verktyg)

b)  Fokusländer:

 • Programmet som erbjuds är praktiskt och flerspråkigt, anpassat för proffs. Initialt erbjuds en generisk europeisk version (på engelska) - anpassad för kommuner och lokala myndigheter runtom i Europa.
 • Detta kommer att följas av 12 landsspecifika versioner på det nationella språket för att ta itu med specifika aspekter för följande länder::

  • Bulgarien
  • Kroatien
  • Estland
  • Finland
  • Frankrike
  • Grekland
  • Italien
  • Polen
  • Rumänien
  • Slovenien
  • Sverige
  • Storbritannien

c)   Belöningssystem

 • Eftersom huvudmålgrupperna är upptagna tjänstemän och politiker med begränsad tid, har programmet strukturerats i enkla teman (varje tema tar ca 10-15 minuter att gå igenom).
 • Efter varje genomgånget tema får användaren en poäng, och kan samla poäng genom hela programmet - ett diplom erbjuds dem som fullföljer hela utbildningen.
 • Och kanske också en belöning ...

Ett erfaret konsortium av 19 partners från 15 olika länder är redo att hjälpa dig med detta program! Ansluta dig till oss, lär, dela med dig och ha kul med oss!
Covenant CapaCITY-projektet delfinansieras av Intelligent Energy Europe (IEE). Utan detta stöd skulle projektet inte blivit verklighet.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE