• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish
Covenant CapaCitys tränings-/utbildningsplattform

Programmet handlar om att utveckla en ny SEAP ("1:a generationen" SEAP) och ger idéer till översynen av befintliga SEAPs ("2:a generationen" SEAP). Den ger grundläggande vägledning, erbjuder idéer, tips och verktyg – hur man arbetar med möten, strukturer, processer för politiker och tjänstemän. Lär dig mer om plattformen: Bli en elev eller en tränare/utbildare!

Starta träningen nu klicka på en av de 8 sammankopplade teman som anges nedan:

lev2 mod7 lev2 mod2 Login Login Register Register Clicke here for Water module Click here for Waste module Click here for Mobility module Click here for Buildings module Click here for Procurement module Click here for Stakeholders module Click here for SEAP module Click here for GHG Inventories Click here for Level 2 Click here for Waste Module Click here for Mobility Module Click here for Buildings Modules Module Click here for Stakeholder Involvement Module Click here for Trainer Library Click here for Level 1 Click here for Water module Click here for GHG inventories module Click here for SEAP development module Click here for Procurement module
Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE