• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Predstavitev Covenant capaCITY

Triletni program »Krepitev zmogljivosti lokalnih uprav za pospeševanje lokalnih podnebno-energetskih ukrepov - od načrtovanja do ukrepov in monitoringa" se je pričel izvajati junija 2011 zaključil pa se bo maja 2014.
Covenant capaCITY sprejema izziv povečevanje energetsko trajnostno naravnanih skupnosti po Evropi. To dosegamo tako, da vam nudimo celovit evropski program za krepitev zmogljivosti za lokalne skupnosti, za podporo v vseh fazah izvedbe trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) - od motivacije, načrtovanja, izvajanja, monitoringa do evalvacije. S tem usposabljamo in podpiramo občine za podpis Konvencije županov – povezujemo občine in regije ter njihove podpornike. 

Kako do usposabljanja?

Brezplačno usposabljanje je za specifične akterje na voljo v času trajanja projekta. Ob registraciji bo vaša prijava sprejeta, če ste med naslednjimi:

 • Lokalne skupnosti v Evropi:

  • Lokalni nosilci odločitev (župana, podžupani, svetniki, vodje opozicije)
  • Občinski uslužbenci (vse starostne skupine zaposlenih na področju energetike, vključno z oddelki za prevoz, vodooskrbno, odpadke, urbanistično planiranje, komunikacijo, Agendo 21 itd.)  

 • Potencialni vodje usposabljanj – z capaCITY programom usposabljanja:

  • Asociacije in mreže lokalnih skupnosti
  • Energetske agencije, ki delajo za občine

Program usposabljanja

Program se ukvarja z razvijanjem novih trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP 1. generacija) in ponuja ideje ob pregledovanju obstoječih trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (2. generacija). Nudi osnovna vodila, nudi ideje, namige, nasvete in orodja – v odnosu do ljudi, struktur in postopkov. 

a)  Struktura:

 • 8 medsebojno povezanih poglavij (v obliki modulov): 8 medsebojno povezanih poglavij (v obliki modulov): evidence toplogrednih plinov, razvoj trajnostnih energetskih akcijskih načrtov, vključevanje interesnih skupin, javna naročila in 4 sektorjev: gradnja, promet, odpadki, voda.

 • 2 tematska modula na poglavje – prvi kot osnovni nivo in drugi za naprednejše skupnosti. Vsako poglavje je strukturirano na sledeč način:

  • Kratek uvod (“osnove” – kaj, zakaj in pomembne informacije)
  • Ključne teme
  • Priporočeni koraki
  • Postopek (delo z ljudmi, politiko in financami)
  • Svetovanje (orodja, politični kontekst, nasveti in orodja)

b)  Več-državni poudarek:

 • Ponujeni program je praktičen in več jezikoven ter uporablja dober učni pristop za profesionalce.  Na začetku bo na voljo generična evropska različica (v angleščini) - pomembna za lokalne oblasti po vsej Evropi.
 • Temu bo sledilo 12 državnih različic s specifičnim aspektom glede na državo v nacionalnem jeziku:

  • Bolgarija
  • Hrvaška
  • Estonija
  • Finska
  • Francija
  • Grčija
  • Italija
  • Poljska
  • Romunija
  • Slovenija
  • Švedska
  • Združeno Kraljestvo (UK)

c)   Sistem nagrajevanja

 • Ker je ciljna skupina sestavljena predvsem iz prezaposlenih strokovnjakov z omejenim časom, je program strukturiran na enostavna poglavja (vsako poglavje vam vzame le 10-15 minut). 
 • Po vsakem poglavju lahko uporabnik zbere točko, ki jih zbira skozi program – tisti, ki program dokončajo, prejmejo certifikat. 
 • Im morda tudi nagrado…

Izkušen konzorcij 19 partnerjev iz 15 držav  vam bo pri programu v pomoč. Pridružite se nam, se učite, delite in se zabavajte z nami!Projekt Covenant capaCITY delno financira Intelligent Energy Europe (IEE) programme. Brez njihove podpore projekt ne bi bil realiziran.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE