• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Uporabne povezave

Podnebno energetski sveženj EU

Podnebno-energetski sveženj, ki ga je predlagala Evropska skupnost leta 2008 je daljnosežna politična strategija usmerjena k zagotavljanju izpolnitve zaveze Evropske unije (EU) k boju proti podnebnim spremembam in spodbujanju trajnostne energije (Evropska komisija, 2008). Sveženj in zakonodaja, sprejeta leta 2009 zadala ambiciozne cilje, ki jih je treba doseči do leta 2020: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) do 20 odstotkov pod raven iz leta 1990, povečanje deleža obnovljivih virov energije (RE) na 20 odstotkov in povečanje energetske učinkovitosti (EE) za 20 odstotkov.


Intelligent Energy - Europe (IEE)– Inteligentna energija za Evropo

Program Inteligentna energija za Evropo je evropsko orodje za financiranje ukrepov za izboljšanje pogojev in premik proti energetsko inteligentnejši Evropi. IEE prinaša:
•    ugodnejše tržne pogoje
•    oblikovanje razvoja in oblikovanja politik
•    priprava osnov za investicije
•    gradnja zmogljivosti in sposobnosti
•    Obveščanje zainteresiranih strani in spodbujanje zaveze

 

IEE projektna knjižnica
Spletna baza podatkov nudi informacije o projektih, ki jih podpira "Intelligent Energy - Europe" Evropske Unije.
Intelligent Energy – Europe je del evropskega programa za Konkurenčnost in inovacije (CIP).

Konvencija županov
Konvencija županov je osrednje Evropsko gibanje, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, prostovoljno zavezane k povečanju energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na svojem ozemlju. Po svoji zavezi si podpisnice konvencije prizadevajo, da bodo dosegle in presegle cilj 20-odstotnega zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020 v EU.


ManagEnergy
ManagEnergy je tehnična podpora pobudi programa Inteligentna energija za Evropo (IEE) Evropske komisije, katere cilj je pomagati akterjem iz javnega sektorja in njihovim svetovalcem, ki delajo na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na lokalni in regionalni ravni. 


Sustainable Energy Europe Campaign
Evropska kampanja za trajnostno energijo (Sustainable Energy Europe Campaign) predstavlja aktivnosti posvečene energetski učinkovitosti in rešitvam na področju obnovljivih virov energije. Mislimo, da je čas, da oblikujemo večjo sliko kot so naša posamezna prizadevanja za spodbujanje sprememb. Konkretno je poudarek na širjenju dobrih praks na področju trajnostne energetske tehnologije, graditvi zavezništva in navdihovanja z novimi energetskimi idejami in ukrepi.


CONCERTO
Pobuda Evropske komisije CONCERTO je vseevropska pobuda, ki se proaktivno spopada z izzivi ustvarjanja bolj trajnostne prihodnosti za energetske potrebe Evrope. Danes sodeluje 58 skupnosti v 22 projektih, od katerih si vsaka prizadeva zagotoviti najvišjo možno stopnjo samooskrbe z energijo. CONCERTO je del programa za raziskave, ki ga nadzoruje Generalni direktorat za energetiko in promet Evropske komisije.


Eltis
Osrednji portal Evrope o mobilnosti v mestih-ELTIS, omogoča izmenjavo informacij, znanja in izkušenj na področju mobilnosti v mestih v Evropi. Namenjen je posameznikom, ki so dejavni na področju prometa, kot tudi v sorodnih disciplinah, vključno z mestnim in regionalnim razvojem, zdravjem, energetiko in okoljskimi vedami.

 

CIVITAS

Pobuda CIVITAS pomaga mestom doseči bolj trajnosten, čist in energetsko učinkovit mestni prometni sistem z izvajanjem in ocenjevanjem ambicioznega, integriranega nabora tehnologije in politike, na katerih temeljijo ukrepi.

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE