• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish
Covenant capaCITY platforma za usposabljanje

Program se ukvarja z razvojem novega SEAP – Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (ang. Sustainable energy action plan) ("1. generacija" SEAP) in hkrati ponuja ideje ob pregledu že obstoječih SEAP ("2. generacija" SEAP). Program daje osnovne smernice, ponuja ideje, namige in orodja – za delo z ljudmi, strukture, procesi za politike in uslužbence. Raziščite platformo: postanite udeleženec usposabljanja ali trener!

Začnite usposabljanje s klikom na eno od 8 medsebojno povezanih tem, ki so navedene spodaj:

RAVEN 1RAVEN 2EVIDENCA TGP 1EVIDENCA TGP 2RAZVOJ TEAN 1RAZVOJ TEAN 2DELEŽNIKI 1DELEŽNIKI 2NAROČANJE 1STAVBE 1STAVBE 2NAROČANJE 2MOBILNOST 1MOBILNOST 2ODPADKI 1ODPADKI 2VODA 1VODA 2Traniner Log inTrainer RegisterLearner Log inLearner RegisterTraining Library
Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE